Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2017

9256 cd1b 400
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaszatanista szatanista
5582 f330 400
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vianami nami
http://38.media.tumblr.com/9fafd0d757a42dd5f7f6e2e831f150d0/tumblr_nahigbcmKN1qlx024o2_r1_500.gif
Reposted fromcaligula caligula viaaksamitt aksamitt
6933 428e 400
2634 3dc5 400

Ph. Jiri Ruzek

Reposted fromnudes nudes viaczekoladowysen czekoladowysen
0705 f791 400
via r/trees
Reposted fromwonko wonko viaczekoladowysen czekoladowysen

June 30 2015

6253 5f29 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaselfharm selfharm

June 19 2015

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
8102 0af3 400
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
5012 cfc4 400
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6

June 12 2015

1119 6c0a 400
Beksiński
Reposted fromabandroned abandroned viaszatanista szatanista

May 23 2015

1870 fff7 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
0015 0659 400
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vianiskowo niskowo
Chuj w mój ból, niech skona, bo zatrzymałem czas i moją twarz w Twoich dłoniach. 

— BOK
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada vianiskowo niskowo

A co ci dało doświadczenie depresji?

Nic. Dodaje tylko tyle, że będziesz bała się, że jeszcze raz w to wejdziesz. To nie jest w żaden sposób romantyczne,  oczyszczające ani wspaniałe. Mam duży problem z udawaniem silniejszej, niż jestem w rzeczywistości – jeśli więc czegoś mnie to nauczyło, to tego, żebym trochę zbastowała, była dla siebie bardziej wyrozumiała. Słabo mi to wychodzi. To nauka na całe życie.

— m. halber
Reposted fromkyte kyte viaszatanista szatanista

May 21 2015

8189 0b55 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viasuizid suizid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl