Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

6253 5f29 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaselfharm selfharm

June 19 2015

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
8102 0af3 400
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
5012 cfc4 400
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6

June 12 2015

1119 6c0a 400
Beksiński
Reposted fromabandroned abandroned viaszatanista szatanista

May 23 2015

1870 fff7 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
0015 0659 400
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vianiskowo niskowo
Chuj w mój ból, niech skona, bo zatrzymałem czas i moją twarz w Twoich dłoniach. 

— BOK

A co ci dało doświadczenie depresji?

Nic. Dodaje tylko tyle, że będziesz bała się, że jeszcze raz w to wejdziesz. To nie jest w żaden sposób romantyczne,  oczyszczające ani wspaniałe. Mam duży problem z udawaniem silniejszej, niż jestem w rzeczywistości – jeśli więc czegoś mnie to nauczyło, to tego, żebym trochę zbastowała, była dla siebie bardziej wyrozumiała. Słabo mi to wychodzi. To nauka na całe życie.

— m. halber
Reposted fromkyte kyte viaszatanista szatanista

May 21 2015

8189 0b55 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viasuizid suizid

May 19 2015

6548 c4e5 400
Reposted fromosaki osaki viaothershe othershe

May 16 2015

Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Reposted frommodliszka modliszka viadziubek dziubek
7064 7985 400
Reposted frommisza misza viawerterowska werterowska
Reposted fromdominikm dominikm viaMatalisman Matalisman
Dystans to czasem jedyny sposób, żeby nie utonąć w morzu ludzkich cierpień i własnej rozpaczy. Dystans jednak wcale nie musi oznaczać obojętności.
— Izabela Sowa
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viakamykowata kamykowata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl